Maghangad ng Tagumpay — at Pagkabigo

Sabi ng matatanda, kailangan mo raw munang sumemplang bago tuluyang matutong magbisikleta. Kasama raw ang mga pasa at galos sa proseso ng pagkatuto. Pagkahilom ng mga sugat, maipapadyak mo na ang bisikleta nang mas matulin—at may lakas ng loob na makararating ka sa iyong destinasyon nang hindi na muling natutumba.

Ganoon din daw sa buhay; kailangan mo munang mabigo bago magtagumpay. At mas mainam pa kung maraming beses kang mabigo dahil ang bawat pagkatalo raw ay isang hakbang palapit sa tagumpay.

Tulad na lamang ng kwento ni Nanay Coring.

Si Nanay Coring at ang Kanyang Mga Pagkabigo

Bata pa lang, nasadlak na sa hirap si Nanay Coring. Nagtrabaho siya bilang katulong ng lola niya sa pagtitinda ng mga prutas sa palengke. Tuwing bakasyon sa eskwela, nagtatrabaho rin noon si Nanay Coring bilang tagabalot ng chewing gum, tagatahi ng mga butones sa damit, at kung anu-ano pa.

Hindi na nakapagkolehiyo si Nanay Coring. Hindi kasi sapat ang kinikita noon ng mga magulang niya para pambayad ng matrikula. Kaya’t pagkatapos sa high school ay nagsimula na siyang magtrabaho sa isang tindahan ng libro sa Maynila—at doon niya nakilala niya ang naging asawa niyang si Jose.

Kaagapay si Jose, nagtayo ng sariling tindahan ng libro si Nanay Coring sa Escolta noong 1940s. Subalit panahon iyon ng giyera at mahigpit na ipinagbabawal ng mga Hapon noon ang pagbebenta ng ilang mga aklat. Itinago muna ni Nanay Coring ang mga tindang libro. Nagtinda na lamang siya ng mga sabon, tsinelas, at kung anu-ano pang produkto para magkaroon ng pagkakakitaan.

Pagkatapos ng giyera, nasunog ang kahabaan ng Escolta kasama ang tindahan ni Nanay Coring. Pero hindi siya sumuko at pinanghinaan ng loob. Nagbukas muli sila ni Jose ng maliit na tindahan. Itininda nilang muli ang mga naitagong libro noon.

Nang makaipon, namuhunan para sa mas maraming gamit pang-eskwela at mga libro ang mag-asawa. Nagdagdag na rin sila ng iba pang mga produkto sa tindahan, katulad na lamang ng mga postcard at greeting card. Sa paglipas ng ilang taon, napalago nina Nanay Coring at Jose ang kanilang negosyo. At ngayon, ang tindahan nila—ang National Bookstore—ang pinakamalaking tindahan ng libro’t mga kagamitan pang-eskwela at opisina sa Pilipinas.

Sa Bawat Pagkadapa ay May Aral na Mapupulot

Kung sumuko sa mga pagsubok noon si Nanay Coring, wala siguro tayong National Bookstore na pinupuntahan ngayon tuwing malapit na ang pagbubukas ng eskwela; tuwing may reregaluhan; at  tuwing nangangailangan ng iba’t ibang mga kagamitan.

Sa bawat pagkabigo o pagkadapa ni Nanay Coring noon, bumangon siyang mas may matibay na loob at determinasyon. Baon ang bawat aral na napulot, patuloy siyang naglakbay patungo sa tagumpay.

Kung gusto mong magtagumpay, hindi ka dapat matakot na mabigo. Ang pagkakamali at pagkabigo ay gawin mong hamon o inspirasyon para maging mas malakas at mas handang humarap sa mga hamon ng buhay.

Scroll to Top