Masama ba Umasenso?

Hindi totoong tamad ang mga Pilipino kaya hindi tayo umaasenso. Ngunit may natatangi tayong ugali na pumipigil sa atin maging mayaman o umangat sa buhay.

Pagdating sa usaping pinansyal, malimit na iniiwasan ng mga Pilipino pagusapan ang sahod o kita. Parang lagi tayong nahihiya na malaman ng iba kung magkano ang sahod natin — maliit man o malaki ito.

Ganu’n din sa usapin ng pag-asenso. Hindi ito madalas pagusapan ng marami dahil tingin ng iba mayabang o mataas ang ambisyon ng taong nagnanais umasenso. Pero…

Nakakahiya Bang Umasenso?

‘Pag sinabi mong, “Balang araw, magiging milyonaryo ako,” ang kadalasang sagot ng iba ay, “Ang taas naman ng pangarap mo! Matuto kang makuntento sa kung anong meron ka.” Parang kasalanan pa ang magkaroon ng maraming pera o ang mangarap nito.

Para kay Bo Sanchez, isang ministro at may-akda ng ilang pangpinansyal na libro, maiuugnay ang pananaw na ito sa ating relihiyon at sa kung paano natin tinatanggap ang nakasaad sa bibliya.

Kasalanan Ba ang Yumaman?

Sabi sa Mateo 5:3-11: “Pinagpala ang mga mapagkumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit.” Ayon kay Sanchez, tunay ngang mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Pero hindi kagustuhan ng Diyos na patuloy na maghirap ang mga tao. Pinagpala niya ang mga ito at patuloy na ginagabayan para tuluyang makaahon sa kahirapan at mamuhay nang maayos.

Subalit sadyang nasa kultura na natin ang maging kuntento sa kung anong meron tayo. Ito marahil ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang may lakas ng loob na mamuhunan sa negosyo. Marami ang kampante na na maging empleyado ng kumpanya at mag-ipon. Hindi bukas ang loob nilang gamitin ang naipong pera para sa negosyo, na maaari nilang pagkunan ng dagdag na kita.

Sa nakaraang survey ng Social Weather Stations (SWS), lampas sampung milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila. Marahil kung magiging bukas ang isip natin sa usaping pera at pag-asenso, mas magkakaroon tayo ng konkretong mga plano kung paano tayo makakaahon sa hirap.

Tunay ngang nakulong na ang maraming Pilipino sa mga tradisyonal na gawain at pananaw na siyang nagiging hadlang sa pagkamit natin ng masaganang buhay. Hindi pa huli ang lahat. Kung babaguhin natin ang ating pananaw, kaya natin baguhin ang ating kinabukasan.

Scroll to Top