Paano Dapat Gastahin ang Perang Ipinapadala ng Kapamilyang Nasa Abroad?

Sadyang mahirap ang buhay sa Pilipinas, lalo na para sa mga taong nagmula sa hindi naman marangyang pamilya. Hangad ng bawat miyembro ang makaahon sa hirap at magtamasa ng maginhawang buhay sa hinaharap.

Ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tinitiis nilang malayo sa pamilya sa pag-asang maiibsan ng mas malaking kita sa abroad ang hirap na dinaranas sa lupang sinilangan.

Ngunit kaakibat ng sakripisyong ito ang malaking responsibilidad ng mga kapamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Paano nga ba dapat gastusin o pangasiwaan ng mga anak, asawa, at kamag-anak ang perang ipinapadala ng isang Overseas Filipino Worker o OFW?

Narito ang ilang mga paalala at rekomendasyon:

Mahalin at Pahalagahan ang Salaping Natatanggap

Ito ay hindi nangangahulugan na gawin mong Diyos ang salapi. Ang nararapat mong gawin bilang dependent ng isang OFW ay mahalin at pahalagahan ang bawat sentimong natatanggap kada buwan. Sabi nga ng marami, hindi pinupulot ng mga OFW ang pera sa ibang bansa. Katulad ng isang karaniwang manggagawa dito sa Pilipinas, matinding pagod ang kanilang dinadanas upang makapagpadala ng sapat na halaga para sa pangangailangan ng mga kapamilya.

Ang iba nga ay hinahati pa ang oras at ginagamit ang rest day upang kumuha ng ibang trabaho at nang sa gayon ay madagdagan ang kita. Ipakita mo ang iyong malasakit sa iyong ina, ama, o kapatid sa pamamagitan ng maayos na paggastos ng perang kanilang ipinapadala.

Maging Maingat sa Pagba-budget

Bagama’t malaki-laki ang iyong natatangap, hindi ibig sabihin nito ay pwede mo nang ubusin ang pera sa kung anu-anong mga bagay. Unahin ang mga pangunahing gastusin sa bahay at sa eskwela (kung may kapamilyang nag-aaral). Maging matalino sa pagba-budget; iwasang bumili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan o iyong mga luho lamang.

Isipin mong ang bawat sentimong hawak mo ay simbolo ng pawis at sakripisyo ng iyong mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Hangga’t maaari ay ilista ang mga gastusin at mag-set ng kaukulang halaga o limit para sa mga ito. Halimbawa, maglaan lamang ng 50 hanggang 75 porsyento ng remittance para sa lahat ng pangangailangan at pinagkakagastusan ng pamilya. Ang natira’y ilaan sa emergency fund o ipon.

Mag-impok sa Bangko

Kapag nasanay ka na sa wais na pagba-budget ay mas madali na para sa iyo ang maglagak ng pera sa isang savings account. Maaari kang maglaan ng 10 hanggang 20 porsyento ng remittance para sa ipon. Ang halagang ito ay maaaring lumaki nang hindi mo namamalayan.

Maraming pwedeng mangyari sa hinaharap at ang pag-iipon sa bangko ay isang mabisang paraan para paghandaan ang mga ito. Halimbawa, maaari ninyong magamit ang perang naipon para sa emergency tulad ng biglaang pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya o kapag napauwi ang kapamilyang OFW nang hindi inaasahan.

Palaguin ang Pera

Ang pagtatayo ng isang maliit na negosyo ay magandang paraan upang mapalago ang perang natatanggap mula sa kapamilya sa ibang bansa. Pero isangguni muna sa iyong mga mahal sa buhay ang iyong plano bago ito isagawa nang sa gayon ay makuha mo ang kanilang suporta.

Ang isang maliit na tindahan or restawran ay maaaring lumago at maging matagumpay na family business sa hinaharap. Kapag nangyari ito ay hindi na kakailanganin pang mangibang bansa ng iyong kapamilya. Sinong hindi naghahangad ng isang buo, masagana, at masayang pamilya?

Kaligayahan ng isang OFW ang malaman na nagagamit nang tama ang perang kanyang pinaghihirapan. Bilang isang dependent, ikaw ay may responsibilidad na pangasiwaan nang maayos ang anumang halagang natatangap at siguruhing hindi mapupunta sa wala ang sakripisyo ng iyong mahal sa buhay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *