Gabay ni Juan sa Pagtatayo ng Negosyo

Lahat tayo ay nangangarap na balang araw ay guminhawa ang pamumuhay at masiguro ang magandang kinabukasan ng ating pamilya. Marami ang umaasa sa suwerte sa pagtaya sa lotto o sweepstakes habang nagtatrabaho, samantalang ang iba naman ay nagtatayo ng sariling negosyo.

Kung ikaw ay kabilang sa napakaraming Pilipino na naghahangad na magkaroon ng maliit na negosyo, kailangan mong malaman at matutunan ang mga tamang hakbang at desisyong kaugnay nito.

Narito ang ilang kaalaman na magsisilbing gabay mo sa pagtatayo at pamamalakad ng iyong negosyo:

Pumili ng Tamang Negosyo

Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin o iyong passion. Mas mainam na isaalang-alang ang pangangailangan ng iyong mga target customer o ‘yung mga taong gusto mong bentahan ng iyong produkto o serbisyo. Suriin kung ano ang papatok na uri ng produkto sa lugar kung saan mo balak magnegosyo.
Kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo online, pumili ng tamang website o social media kung saan maaaring ibenta ang iyong kalakal. Kilalanin at suriin ding mabuti ang iyong mga ka-transaksyon upang hindi maloko ng mga kawatan.

Magsimula sa Maliit

Kung ikaw ay wala pang karanasan sa pagnenegosyo at nais mong sumubok, mas mainam na magsimula muna sa isang maliit na pwesto o puhunan. Dito ay mapag-aaralan at masusubaybayan mo ang bawat aspeto at detalye ng negosyo, hanggang sa maging handa ka nang palakihin ito o magdagdag ng pwesto.

Ika nga ng marami, mas mabuting magsimula sa maliit at lumaki kaysa maghangad agad ng malaki pagkatapos ay malulugi lamang dahil sa hindi maayos na pamamalakad.

Siguruhin ang Kalidad ng Produkto o Serbisyo

Ang kaligtasan at kasiyahan ng mga mamimili ang dapat mong maging prayoridad. Siguruhing dekalidad ang iyong produkto o serbisyo upang masiyahan ang mga tatangkilik o gagamit nito. Laging tandaan, ang customer satisfaction ang isa sa mga susi sa tagumpay ng iyong negosyo.

Unahin ang Mamimili Bago ang Sarili

Ang iyong mga suki ang siyang bubuhay sa iyong negosyo, kaya nararapat lamang na matanggap nila ang pinakamagandang produkto o serbisyo na kaya mong ibigay. Kunin mo ang pulso ng iyong mga parokyano. Alamin mo kung ano ang gusto nila at hingiin mo ang kanilang opinyon tungkol sa iyong produkto o pakikitungo.

Laging tandaan na kapag napasaya mo ang iyong mga kliyente ay sila na mismo ang magrerekomenda ng iyong negosyo sa kanilang mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, at kakilala. Ito ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na daloy ng kita para sa iyo.

Ang pagnenegosyo ay isang malaking hamon, ngunit hindi ito dahilan para ikaw ay matakot na sumubok. Maraming matagumpay na negosyo ang nagsimula sa isang maliit na ideyang katulad ng sa iyo. Kaya’t bukod sa kapital, ang iyong tapang, determinasyon, at maingat na pagdedesisyon ang puhunan sa iyong tagumpay.

Scroll to Top